Действия в рамките на проекта

Заключителна конференция на проекта 27.01.2020

 

Заключителната конференция бележи края на проекта. По този повод бяха събрани бенефициенти на дейности, доставчици на туристически услуги и други, както и публични власти в тази област.