Дневен ред на информационната среща 21.03.2019 Дробета-Турну-Северин