Пресконференция за стартиране на проекта 16.07.2019

Пресконференцията имаше за цел да направи проекта известен на регионално и национално ниво, поради което бяха поканени представители на медиите