Социологическо проучване на природното и културното наследство на трансграничния регион Долж, Олт, Мехединци (RO) – Видин, Монтана, Враца и Плевен (BG)

В рамките на проекта NATBIOT беше необходимо да се закупят социологически изследователски услуги, за да се извърши социологическо проучване относно природното и културното наследство на региона Долж, Олт, Мехединци (RO) и централизация и анализ на данните, събрани в Долж, Олт, Мехединци ( RO) – Видин, Монтана, Враца и Плевен (BG).Придобиването на социологически изследователски услуги за извършване на социологическо проучване е обект на природните и културни наследства на трансграничния район Долж, Олт, Мехединти, Румъния – Видин, Монтана, Враца и Плевен, България.Целта на проучването е да се получи преглед, който ще послужи за постигане на основната цел на този проект: „Създаване на иновативни иновативни продукти с марката NATBIOT и подобряване на качеството и маркетинга на туристическите услуги, които водят до устойчиво използване на природни продукти и културно наследство и на ресурси в трансграничния район, насочен от Долж, Олт, Мехединци (RO) -Видин, Монтана, Враца и Плевен (BG) „.Изследването беше насочено към най-представителните ресурси от природното и културното наследство на целевите райони, както и списък на услугите (капацитет за настаняване, брой туристи, туристически атракции в района, хотели, къщи за гости, хостели, агротуристически пенсии, туристически агенции , подробности, специфични за обществената храна в целевите райони, развлечения, транспорт), които поддържат туризма и чиито задълбочени познания ще доведат пряко и автоматично до устойчивото използване на наследството и природните и културните ресурси в тази гранична зона – приложими действащи стандарти, сертификати, био сертификати, еко услуги, SWOT анализ, действия, които трябва да се предприемат.