NATBIOT конференция

Конференцията за Natbiot е последното събитие в проекта NATBIOT. По време на конференцията бяха представени резултатите от проекта, туристически пакети, филми и материали, направени в рамките на проекта, събиращи туроператори, доставчици на услуги (услуги за настаняване, ресторанти), публични власти в междурегионалната област.

Целта на събитието беше да се обърне внимание на продуктите, разработени, за да се поддържа тяхната устойчивост в бъдеще.

Местните власти са поканени да бъдат запознати с междурегионалните инициативи и постижения в областта на туризма, за да могат в бъдеще да направят необходимите инвестиции като инвестиции в инфраструктура, в създаването на програми, за да подпомогнат подобряването на качеството в туризма услуги, инвестиции в маркетингови кампании за по-малко рекламирани области и т.н.