Консултативните срещи

Консултативните срещи бяха организирани между производителите на 
еко продукти и потребителите, като целта им беше да съберат на 
едно и също място производителите и потенциалните купувачи в 
областта на туризма като: хотели, ресторанти, транспорт, 
развлекателни звена. Чрез тези срещи искахме 
да положим основите на бъдещия клъстер NATBIOT.