Брошури Туристически пакет NATBIOT

Брошурите за туристическите пакети NATBIOT съдържат подходяща информация от двете страни (Румъния и България) въз основа на 4 предложения за маршрути, гласувани по-рано по време на срещите по проекта NATBIOT и са разработени по ясен и атрактивен начин за представители на туристическите агенции , ресторанти, хотели / пансиони, в областта на транспорта, развлечения, туристи. Брошурите за туристически пакети показват туристически маршрути Румъния – България, които могат да продължат до макс. 7 дни, в зависимост от степента на привлекателност / ресурси / цели на съответните области. Целта на тази брошура е да направи известни, включително за широката публика, възможностите за туризъм в междурегионалния район за дългосрочно развитие. Всяка от 4-те смесени туристически брошури съдържа следните елементи: • представителни изображения и представяне на всеки предложен тур тур пакет NATBIOT • представяне на предимствата, качествените и природни и био услуги в рамките на всеки туристически пакет NATBIOT • представяне на материално и нематериално наследство във всеки тур тур пакет NATBIOT • представяне на опциите за пътуване и настаняване във всеки туристически пакет NATBIOT • представяне на достъпността, възможността за пътуване в района (транспорт), необходимото време (за синхронизация / посещение между туристическите цели), както и възможностите за сервиране на храненето в съответните зони, насочени от предложения турист пакети • представяне на привлекателността на културните цели на всеки туристически пакет, представяне на поне два музея и / или други културни цели. • представяне на възможностите за извършване на развлекателни и развлекателни дейности (например: културни и художествени прояви) Четирите брошури са достъпни за изтегляне, в pdf формат, по-долу: