Mișcarea Română pentru Calitate (MRC)

este beneficiarului proiectului NATBIOT - „Natural heritage - natural/ bio resources’ services”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară: 2; Domeniu major de intervenție: 2.1, cod: ROBG-356, desfășurat pe o durată de 18 de luni, în parteneriat cu National Center for Information Service – Pleven (NCIS).
Valoare contribuției UE: 395.306,31 euro.

Obiectivul proiectului NATBIOT - „Natural heritage - natural/ bio resources’ services” este crearea de produse turistice inovatoare, marca NATBIOT, precum și îmbunătățirea calității și serviciilor de marketing în turism, care conduc la utilizarea durabilă a patrimoniului natural și cultural și a resurselor în zona transfrontalieră vizată: Dolj, Olt, Mehedinți (RO) - Vidin, Montana, Vratsa și Pleven (BG).