Servicii de consultanta

Serviciile de consultanta in implementarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001:2015 este un serviciu desfasurat in cadrul proiectului NATBIOT. Unul din cele mai importante aspect in dezvoltarea serviciilor de turism, il repzeinta calitatea acestora. Calitatea unui serviciu nu poate fi demonstrata daca nu este cuantificata printr-un certificate care sa aiba la baza cerinte standard, specifice. Din acest motiv a fost necesara, prin intermediul proiectului NATBIOT, s-a initiat un serviciu de consultanta si pregatire generala pentru certificarea sistemului de management al calitatii pentru 8 unitati din domeniul turismului, din zona inter-regionala. Aceasta certificare reprezinta doar primul pas in procesul de certificare. Serviciul de conultanta ce se va presta prin intermediul proiectului, va avea urmatoarele activitati:

– diagnoza situatiei initiale a sistemului de management al calitatii si instruirea personalului cu privire la cerintele standardului ISO 9001:2015;

-dezvoltarea/revizuirea sistemului de management al calitatii, in concordanta cu ISO 9001:2015;

– acordarea de suport tehnic beneficiarului pentru implementarea sistemului de management al calitatii;

– evaluarea sistemului de management inainte de a incepe procedurile de certificare;

– asistenta pentru pregatirea dosarului de certificare;

– asistenta tehnica pentru inchiderea neconformitatilor identificate in timpul evaluarilor de terta parte (daca este cazul).