ORDIN Nr. 242/2020 din 19 august 2020

ORDIN Nr. 242

ORDIN  Nr. 242/2020 din 19 august 2020

privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică