The objective of the project NATBIOT

Mișcarea Română pentru Calitate (MRC) este beneficiarului proiectului NATBIOT – „Natural heritage  – natural/ bio resources’ services”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară: 2; Domeniu major de intervenție: 2.1, cod: ROBG-356, desfășurat pe o durată de 18 de luni, în parteneriat cu National Center for Information Service – Pleven (NCIS).

 

Valoare contribuției UE: 395.306,31 euro.

 

Obiectivul proiectului NATBIOT – „Natural heritage – natural/ bio resources’ services” este crearea de produse turistice inovatoare, marca NATBIOT, precum și îmbunătățirea calității și serviciilor de marketing în turism, care conduc la utilizarea durabilă a patrimoniului natural și cultural și a resurselor în zona transfrontalieră vizată: Dolj, Olt, Mehedinți (RO) – Vidin, Montana, Vratsa și Pleven (BG).

 

Activitățile proiectului:

T1 Studiu consolidat privind patrimoniul natural și cultural în zonele vizate din regiunea transfrontalieră Ro-Bg

T2 Creșterea gradului de conștientizare cu privire la avantajele serviciilor care utilizează resurse naturale specifice și produse bio

T3 Consultanță și pregătire generală pentru certificarea calității a 8 unități

T4 Identificarea a 4 pachete turistice sub conceptul NATBIOT

T4 Dezvoltarea a 4 pachete turistice sub conceptul NATBIOT

T6 Evenimente de promovare a pachetelor turistice NATBIOT

T7 Elaborarea a 2 strategii consolidate

T8 Conferința NATBIOT